ايسنا/ معاون انتظامي سازمان نظام پزشکي گفت: در کل دنيا ۳ درصد اقدامات درماني به شکايت منجر مي‌شود اما در ايران اين آمار ۰/۱ درصد است.

دکتر علي فتاحي معاون انتظامي سازمان نظام پزشکي درباره ميزان شکايات در حوزه جراحي هاي زيبايي، گفت: سالانه حدود ۹۰۰ ميليون بار مراجعه درماني در کل کشور داريم که مردم به مراکز درماني سرپايي يا بستري مراجعه مي کنند. بر اين اساس هر ايراني بين ۱۰.۵ تا ۱۱ بار در سال مراجعه درماني دارد.

وي افزود: از اين ۹۰۰ ميليون بار مراجعه، پرونده هايي که در حوزه هاي مختلف تشکيل مي شود، نزديک به ۳۰ تا ۳۵ هزار پرونده است.

فتاحي با تاکيد بر اينکه در کل دنيا در کنار اقدامات درماني عارضه هم داريم، گفت: حالا اين عارضه، يا عارضه اي طبيعي يا ناخواسته است که در نتيجه اقدام درماني ايجاد مي شود يا اينکه بر اساس قصوري اتفاق افتاده است. از آنجا که امکان تشخيص اين دو از يکديگر وجود ندارد، اين موضوع منجر به شکايت مي شود.

وي افزود: در کل دنيا ۳ درصد اقدامات درماني منجر به شکايت مي شود که در ايران يک دهم درصد است. يعني يک دهم درصد اقدامات درماني منجر به شکايت در حوزه هاي مختلف مي شود.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشکي گفت: بر اين اساس افراد براي طرح شکايت در اين موارد مي توانند به دادسراي امور انقلاب، دادسراي انتظامي نظام پزشکي يا سازمان تعزيرات حکومتي و يا به هر سه مورد هم مراجعه کنند. البته ۳۰ درصد شکايات در اين حوزه با يکديگر همپوشاني دارند، يعني بيمار به هر سه جا مراجعه کرده است.

فتاحي گفت: نحوه توزيع شکاياتي که ما داريم با شکايت هاي پزشکي قانوني متفاوت است. ۹ درصد از شکايات ما به حوزه زيبايي و اعمال ترميم و زيبايي بازمي‌گردد، اما فکر مي کنم آمار پزشکي قانوني بيش از اين باشد. زيرا فردي که به دليل انجام اعمال زيبايي دچار مشکل شده، بيشتر به دنبال دريافت هزينه و خسارت است، اما احکام‌ ما از آن جايي که انتظامي و تنبيهي است، کمتر به ما مراجعه مي کنند.

وي درباره احکام صادره براي قصور در حوزه پزشکي، گفت: احکام به مورد، عارضه اي که ايجاد شده و تکرار عارضه و سابقه پزشک بستگي دارد. از تذکر و توبيخ تا محکوميت دائم جزو احکامي است که صادر مي کنيم. 

وي درباره وضعيت تخلفات تعرفه اي نيز گفت: تقريبا مي توان گفت که ۲۰ درصد شکايات ما، شکايات تعرفه اي است. البته طي اين سالها افزايش شکايات در زمينه تعرفه ها را نداشتيم و هميشه بين ۱۵ تا ۲۰ درصد از شکايات، شکايات تعرفه اي است. 

فتاحي گفت: اگر در زمينه شکايات تعرفه اي به سازمان تعزيرات حکومتي مراجعه شود، جريمه مالي براي متخلف در نظر گرفته مي شود که آن پزشک يا بيمارستان سه تا چهار برابر مازاد تعرفه جريمه مي شود. احکام سازمان نظام پزشکي نيز در اين زمينه جنبه تنبيهي دارد؛ اعم از تذکر و توبيخ و بسته به شدت و تکرار موضوع احکام صادر مي شود.

وي گفت: دادسراهاي انتظامي سازمان نظام پزشکي در ۲۰۸ شهري که نظام پزشکي داريم، وجود دارد و مردم مي توانند براي طرح شکايت به آن ها مراجعه کنند. در آنجا پرونده تشکيل شده و بعد براي کارشناسي دعوت شده و در دادسراها قرار صادر مي شود. اگر به محکوميت برسيم، کيفرخواست صادر مي کنيم. سپس کيفرخواست به هيات بدوي مي رود که شامل يک ترکيب ۱۳ نفره است که شامل گروه هاي مختلف پزشکي، پرستاري، نماينده پزشکي قانوني و نماينده قوه قضائيه است که با حضور آنها راي صادر مي شود.

فتاحي درباره بيشترين ميزان شکايات در حوزه پزشکي، گفت: در حوزه سرپايي بيشترين شکايات از دندانپزشکي و پزشکان عمومي است و در حوزه بستري بيشترين شکايات از پزشکان زنان و زايمان، ارتوپدي و جراحي است. در حوزه تعرفه هم بيشتر از حوزه زنان و زايمان و ارتوپدي شکايت مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar