ايرنا/ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اولويت واکسيناسيون دانشجويان را بر اساس سال ورود به دانشگاه اعلام کرد. طبق اين اعلام، دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي طي ماه‌هاي شهريور، مهر، آبان و آذر واکسينه مي‌شوند.
در نشست خبري روز يکشنبه علي خاکي صديق، معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري که به صورت مجازي برگزار شد، اولويت واکسيناسيون دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي به تفکيک ماه هاي انجام واکسيناسيون، اعلام شد.

اولويت واکسيناسيون دانشجويان در فاز يک - شهريورماه ۱۴۰۰

دانشجويان دکتراي تخصصي ورودي ۹۷ و پيش از آن با تعداد ۷۴ هزار نفر

دانشجويان کارشناسي ارشد ۹۹ و پيش از آن با تعداد ۳۹۶ هزار نفر

دانشجويان دکتري تخصصي عمومي ورودي ۹۵ و پيش از آن با تعداد ۳۲ هزار نفر

جمع اين تعداد ۵۰۲ هزار نفر مي شود که در شهريورماه واکسن دريافت مي کنند.

اولويت واکسيناسيون دانشجويان در فاز ۲ - مهرماه ۱۴۰۰

در اين ليست ۹۳۸ هزار نفر از دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي قرار دارند.

دانشجويان دکتري تخصصي ورودي ۹۸ با تعداد ۲۵ هزار نفر

دانشجويان کارشناسي ارشد ۱۴۰۰ با تعداد ۱۶۰ هزار نفر

دانشجويان دکتري عمومي ورودي ۹۶ و ۹۷ با تعداد ۲۷ هزار نفر

دانشجويان کارشناسي پيوسته ۹۷ و پيش از آن با تعداد ۶۹۲ هزار نفر

دانشجويان کارشناسي ناپيوسته ۹۹ و پيش از آن با تعداد ۱۶۸ هزار نفر

اولويت واکسيناسيون دانشجويان در فاز سه - آبان ماه ۱۴۰۰

بر اساس ليست وزارت علوم که در اختيار وزارت بهداشت قرار داده شده، دسته بندي دانشجويان به قرار زير است:

دانشجويان دکتري تخصصي ورودي ۹۹ با تعداد ۲۸ هزار نفر

دانشجويان دکتري عمومي ورودي ۹۸ و ۹۹ با تعداد ۲۷ هزار نفر

دانشجويان کارشناسي پيوسته ۹۸ و ۹۹ با تعداد ۹۳۰ هزار نفر

دانشجويان کارشناسي ناپيوسته ۱۴۰۰ با تعداد ۹۰ هزار نفر 

به طور کلي در آبان ماه، يک ميليون و ۷۵ هزار دانشجو تحت واکسيناسيون قرار مي گيرند.

اولويت واکسيناسيون دانشجويان در فاز چهار - آذرماه ۱۴۰۰

در پايان نيز به گروه ديگري از دانشجويان براي واکسيناسيون به قرار زير اشاره شده است:

دانشجويان دکتري تخصصي ورودي ۱۴۰۰ با تعداد ۲۸ هزار نفر

دانشجويان دکتري عمومي ورودي ۱۴۰۰ با تعداد ۱۴ هزار نفر

دانشجويان کارشناسي پيوسته ۱۴۰۰ با تعداد ۴۵۰ هزار نفر

دانشجويان کارداني ۴۷۵ نفر

جمع اين دانشجويان ۹۶۷ هزار نفر است که در آذرماه واکسينه مي شوند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar