روز پلاس/ ساز وکار موضوع مهمي مثل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي نبايد به صورتي باشد که مديرعامل شستا بتواند در آن خللي ايجاد کند.

 
 در ماجراي برکناري مديرعامل شستا اگر بنا را بر درستي ادعاي هيات مديره شستا بگذاريم رضواني فر در پرداخت پول هايي که بايد با آنها حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت مي شد تعلل و در واقع تخلف کرده است. اين امر نشان مي دهد موضوع مهمي همچون پرداخت حقوق اقشار بازنشسته در صورت تخلف مديرعامل شستا به مخاطره مي افتد و اين ساز و کار بايد اصلاح شود.


در روزهاي اخير ابهامات زيادي درباره نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پيش آمده است. در روزهاي پاياني وزارت محمد شريعتمداري نيز مديرعامل شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي برکنار شد. برخي خبرها از ارتباط ميان برکناري مديرعامل شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با ابهامات موجود در نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را پرداخت کند. البته مسئولان سابق وزارت رفاه ارتباط ميان برکناري مديرعامل شستا با مساله حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را رد کرده اند.


هيات مديره شستا مدعي شده اند که رضواني فر پولي را که بايد به اين سازمان مي پرداخته تا هزينه حقوق اقشار مستمري بگير و بازنشسته تحت پوشش اين سازمان شود را نپرداخته است. به نظر مي رسد چنانچه اين ادعا صحت داشته باشد و پرداخت حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با سرپيچي احتمالي مديرعامل شستا به خطر مي افتد بايد در اين زمينه شفاف سازي و پيشگيري هاي لازم صورت گيرد.


به بيان ديگر ساز وکار موضوع مهمي مثل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي نبايد به صورتي باشد که مديرعامل شستا بتواند در آن خللي ايجاد کند.


نکته قابل توجه اين که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي د‌ر پاسخ به ابهام‌هاي به‌وجود‌ آمد‌ه د‌ر مورد‌ برکناري مد‌يرعامل شستا اعلام کرده است که محمد شريعتمداري وزير کار نقشي د‌ر برکناري محمد‌ رضواني‌فر ند‌اشته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar