رکنا/ با انجام آخرين تحقيقات از قاتل مرد تهراني به زودي کيفرخواست پرونده صادر خواهد شد. او در آخرين تحقيقات انگيزه خود را از قتل رها دادن زن مورد علاقه خود از دست شوهر معتادش عنوان کرد.
متهمي که نيمه خرداد امسال به اتهام قتل کارمند ديجي کالا بازداشت شده بود،روز گذشته براي آخرين تحقيقات به دادسراي جنايي تهران منتقل شد.بازپرس زارعي  درباره اين پرونده گفت: «کيفرخواست پرونده قتل به زودي صادر خواهد شد.»
سه ماه است در زندان روزگار مي گذراند و امروز براي آخرين تحقيقات در مرحله بازجويي، به دادسراي جنايي تهران آمده است.از چهره اش معلوم است سن و سالي ندارد.اما وقتي شروع به صحبت مي کند، منطق و فن بيانش هم تصديق همين ماجراست.
به چه اتهامي اينجايي؟
اتهام قتل عمد.
جزئيات اين حادثه را براي ما تعريف مي کني؟
مدتي قبل با يک خانم 20 ساله به نام مرواريد آشنا شدم.خواهر زن دايي من بود و مدتي قبل با پسرعمه خودش که کارمند بود،ازدواج کرده بود.يک روز اتفاقي در اينستاگرام پيج او را ديدم و سر صحبت بين ما باز شد.بعد از مدتي از آشنايي مان از من خواست شوهرش را به قتل برسانم!
تو هم به همين راحتي قبول کردي آدم بکشي؟
ما به هم علاقه پيدا کرده بوديم و مرواريد مي گفت که شوهرش اعتياد دارد و او را آزار مي دهد.من هم به خاطر علاقه اي که به او پيدا کرده بودم،قبول کردم که شوهرش را به قتل برسانم.
روز حادثه چه اتفاقي افتاد؟
آن روز با اسلحه اي که از قبل تهيه کرده بودم سر راه شوهر مرواريد رفتم.مرواريد آمارش را داده بود و وقتي مي خواست سوار ماشينش شود با شليک گلوله او را به قتل رساندم.
تو وارد زندگي يک زن شوهردار شدي،فکر مي کردي شوهرش را از سر راهت برمي داري و به خوبي و خوشي با او زندگي مي کني؟
به ازدواج با او هم فکر مي کردم.
هنوز هم فکر مي کني؟
من زياد زنده نمي مانم که بخواهم به آرزوهاي دور و دراز فکر کنم!من را قصاص مي کنند.
شايد هم رضايت بگيري!
بعيد مي دانم.خانواده مقتول قصاص مي خواهند.بار قبل که براي تحقيقات به دادسرا آمدم،مادر مقتول را ديدم.سر راهم ايستاد و گفت داغ فرزندم را به دلم گذاشتي؛ من هم داغ تو را به دل مادرت مي گذارم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar