باشگاه خبرنگاران/ روند موارد بستری و فوت مثبت در کل کشور از ابتدای اپیدمی کرونا تا انتهای هفته اول آذر ماه ۱۴۰۰ گزارش شده است.

 روند بستری و فوتی در همه کشور نزولی است و خوشبختانه رنگ غالب نقشه کرونایی کشور از ۱۳ آذر آبی و زرد است و ۲ شهرستان در وضعیت قرمز، ۹ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۵۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۴ شهرستان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

تهران و ۱۴ مرکز استان اراک، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، ساری، قم، کرج، گرگان و مشهد در وضعیت آبی کرونا قرار گرفتند.

در ۲ شهرستان طبس استان خراسان جنوبی و بهاباد استان یزد روند بستری کرونا افزایش داشته است و به همین دلیل این استان‌ها در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند.

شهرستان‌های اشنویه و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، فردوس و نهبندان در استان خراسان جنوبی، بردسکن در استان خراسان رضوی، طارم در زنجان، کوار در استان فارس، سیرجان در استان کرمان، بافق در استان یزد در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.

بر این اساس تاکنون ۸۵ درصد جمعیت هدف بالای ۱۲ سال دوز اول را تزریق کرده‌اند و پوشش کامل واکسیناسیون در جمعیت هدف به ۷۱ درصد رسیده است.

استان قم با ۷۰ درصد تزریق دوز اول کمترین میزان استقبال از واکسیناسیون در کشور را به خود اختصاص داده است و در جایگاه‌های بعدی استان کردستان با ۷۴ درصد، البرز با ۷۷ درصد، بوشهر و سیستان و بلوچستان با ۷۸ درصد کمترین میزان استقبال از واکسیناسیون را داشتند.

روند اپیدمی در کشور
در عین حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر مصادف با هفته ۹۳ اپیدمی در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۲۵۴۵۸ بوده که حدود ۶ هزار مورد سرپایی کاهش داشتیم، تعداد موارد بستری جدید مورد ۴۸۲۹ بوده که حدود یک هزار نفر کاهش داشته است، همچنین تعداد موارد فوتی جدید ۶۵۸ مورد بوده که ۱۲۳ مورد کاهش پیدا کرده است.


مرور روند همه‌گیری در استان‌های کشور در هفته اول آذر ماه
تهراندر استان تهران در هفته اول آذر ماه، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، ۱۲۷۴ مورد، تعداد موارد بستری جدید ۹۶۶ مورد و تعداد موارد فوتی جدید ۱۲۸ نفر بوده و میزان بستری و فوت افزایش یافته است.

در هفته اخیر بستری ثابت و موارد فوت استان تهران افزایش بارز نشان می‌دهد، بروز بستری و موارد فوت به حد متوسط کشور صعود کرده است.

ایلام

در این هفته روند بستری ایستا و موارد فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری همچنان در بالاترین میزان نسبت به متوسط کشور قرار دارد و میزان مرگ و میر استان با تنزل معادل متوسط کشور شده است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر بوده و میزان مرگ‌ومیر با شیبی تند از متوسط کشور فراتر رفته است.


کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر کاهش روند بستری و  افزایش موارد فوت مشاهده می‌شود،  بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.


سمنان

در هفته اخیر روند بستری کاهشی و فوت ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان متوسط کشور بالاتر است.

آذربایجان غربی


 در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشوری بیشتر است.


یزد

در هفته اخیر موارد  بستری وکاهش  فوت روند افزایش یافته است. میزان موارد بستری  و مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری بیشتر از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است، بروز موارد بستری و مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر رفته است.


قزوین

موارد بستری استان ایستا بوده و فوت روند نزولی داشته است. بروز موارد بستری و مرگ و میر از حد متوسط کشور بیشتر است.

مازندران

در هفته اخیر برای چندمین هفته متوالی ایستایی روند بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری بیش از حد متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش  و موارد فوت استان افزایش را نشان می‌دهد. میزان بروز بستری کمی بیشتر از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.


کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مرگ و میر استان هنوز از متوسط کشور بالاتر است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری و مرگ و میر  از متوسط کشور بیشتر است.


چهارمحال  بختیاری

روند بستری و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

گیلان

در هفته اخیر روند بستری افزایش و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

زنجان

در هفته اخیر روند کاهشی بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور  شده و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

لرستان

موارد بستری کاهش یافته و موارد فوت استان صعود شده است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

خراسان رضوی

روند بستری افزایش مختصر  و موارد فوت کاهش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری استان و میزان مرگ و میر معادل متوسط کشور شده است.


فارس

در این هفته موارد بستری روندی ایستا داشته است و در موارد فوت روندی نزولی مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان روندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور  مختصری پایین تر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.


البرز

در هفته اخیر کاهش روند بستری و موارد فوت استان ملاحظه می‌شود. بروز موارد بستری  و میزان مرگ و میر کمتر از متوسط کشور شده است.

مرکزی

روند بستری کاهش و موارد فوت استان در هفته اخیر افزایش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

بوشهر

روند موارد بستری و موارد فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان بستری از متوسط کشور کمتر است.

اصفهان

روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر معادل  متوسط کشور شده است.


گلستان

روند بستری و فوت افزایش یافته است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

قم

در هفته اخیر کاهش موارد بستری و افزایش فوت استان مشاهده می‌شود. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.


هرمزگان

موارد بستری ایستا و فوت استان در هفته اخیر کاهش  را نشان می‌دهد. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.


سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری  و موارد فوت ایستا بوده است. میزان بروز بیماران بستری و مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

خوزستان
موارد بستری و موارد فوت کاهش  را  نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar