نماد آخرین خبر

کل کل خیابانی و خداداد عزیزی درباره صعود یا حذف ایتالیا از مرحله گروهی

منبع
فوتبالی
بروزرسانی

فوتبالی/کل کل جواد خیابانی و خداداد عزیزی درباره صعود یا حذف تیم ملی ایتالیا از مرحله گروهی


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره