نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
ورزشی

موقعیت فوق العاده ای که لوکاکو در عین ناباوری از دست داد

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی

آخرین خبر/موقعیت فوق العاده ای که لوکاکو در عین ناباوری از دست داد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید