ايلنا/ پيشکسوت باشگاه استقلال شرايط صعود تيم ملي را با توجه به عملکرد دفاعي و رکورد عدم دريافت گل فوق العاده عنوان کرد. عبدالصمد مرفاوي در خصوص تساوي تيم ملي مقابل کره جنوبي در مقدماتي جام جهاني اظهار داشت: تيم ملي بازي خوبي را مقابل کره انجام داد ما در کار دفاعي بسيار خوب عمل کرديم و توانستيم رکورد گل نخوردن خود را همچنان حفظ کنيم. وي ادامه داد:هردو تيم بازي پرفشاري را انجام دادند اما تيم ملي براي تک تک دقايق برنامه داشت البته کره هم در جريان بازي موقعيت آنچناني نداشت. پيشکسوت فوتبال افزود: در نيمه دوم پس از اخراج عزت‌اللهي در خط حمله کم تعداد بوديم البته کره بيشتر صاحب توپ بود اما نمي‌توانست به دروازه ايران نزديک شود. مرفاوي در خصوص ديدار با سوريه ادامه داد: بازي با سوريه مي‌تواند حکم بازي تدارکاتي را داشته باشد حتي با شناختي که از کي‌روش دارم در آن بازي هم با تيم اصلي به ميدان خواهد رفت.