ورزش 3/ پیش از آغاز دیدار دو تیم روب آهن و ماشین سازی، رسول خطیبی در استادیوم بنیان دیزل استقبال گرمی از علیرضا منصوریان داشت.
رسول خطیبی سرمربی جوان تیم ماشین سازی امروز در استادیوم بینان دیزل تبریز میزبان ذوب آهنی است که روی نیمکت آن علیرضا منصوریان دوست قدیمی رسول خطیبی نشسته است.
خطیبی و منصوریان که همیشه رابطه خوبی با یکدیگر داشتند، پیش از دیدار امروز نیز با یکدیگر روبرو شدند و در این میان سرمربی ماشین سازان استقبال گرمی از منصوریان داشت و به خوش و بش با یکدیگر پرداختند.
البته در مقدمات ابتدای بازی، تعدادی از بازیکنان ذوب آهن که سابقه بازی در تبریز را در کارنامه خود دارند به سوی خطیبی رفتند و از وی رخصت طلبیدند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید

ببينو
ببينو آگهی