ورزش 3/ مسعود ابراهیم زاده مدافع تبریزی ذوب آهن با پیراهن نوشته ای عاشقانه برای مادر مرحومش وارد بازی شد.
مسعود ابراهیم زاده مدافع تبریزی ذوب آهن ماه گذشته با از دست دادن مادرش داغدار شد و امروز در دیدار ماشین و ذوب آهن و در بازشگت به تبریز با پیراهن نوشته ای یاد مادر مرحومش را گرامی داشت.
ابراهیم زاده که در تبریز و تراکتور مسعود اوزیل تی تی ها بود در ابتدای دیدار ماشین و ذوب آهن روی پیراهن خود به زبان ترکی نوشته بود “Annem Icin Ask “ که معنای آن ( عشق برای مادرم ) بود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید

ببينو
ببينو آگهی