عکاس خونه/ ارسالي از fatemeh....) عاليجناب سحر و خودم نوش جونتون بچااپپ ززوودد گللممم
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."