آخرین خبر/ سرپرست باشگاه پرسپولیس بار دیگر شانس مدیرعاملی این باشگاه را پیدا کرد.
به گزارش فوتبالی، وزارت ورزش و جوانان مدتها دنبال ترمیم هیات مدیره باشگاه پرسپولیس است تا این باشگاه مدیرعامل خود را بشناسد. این در حالی است که اعضای مد نظر مسعود سلطانی فر با وجود نشست های فراوان با وزیر ورزش در نهایت عذرخواهی کرده و حاضر به پذیرش این پست نشدند.
روندی که شانس مدیرعاملی مهدی رسول پناه رئیس هیات مدیره و سرپرست فعلی باشگاه را افزایش داده است تا او در فصل بیستم با حکم مدیریتی قطعی خود به فعالیتش ادامه دهد.
البته وزیر ورزش هنوز حکم مدیرعاملی رسول پناه را امضا نکرده اما بعید نیست او، صاحب این سمت در جلسه چهارشنبه هفته جاری مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس در وزارت ورزش شود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید