ورزش 3/ با اعلام يک منبع آگاه در فدراسيون فوتبال حضور کريم باقري در اردوي آتي تيم ملي لغو شده و اسکوچيچ به همراه وحيد هاشميان و دستياران خارجي کار در تيم ملي را از سر خواهد گرفت.
فدراسيون فوتبال به اين نتيجه رسيده که نمي تواند دستمزد کريم باقري را تامين کند؛ به همين خاطر پروسه جذب اين مربي را رها کرده است. باشگاه پرسپوليس نزديک به 2 ميليارد تومان به اين مربي دستمزد مي دهد و طبيعتا اگر فدراسيون فوتبال خواهان بکار گيري اين مربي باشد بايد چنين عددي را براي کريم باقري در نظر بگيرد که اين در تاريخ فوتبال ايران سابقه نداشته که فدراسيون فوتبال به مربي ايراني چنين دستمزدي بدهد.
کريم باقري البته براي اثبات حسن نيت خود به تيم ملي اعلام کرد که به طور همزمان مي تواند در اردوي تيم ملي حضور يابد و از آنجايي که اردوي تيم ملي در زمان تعطيلي ليگ برگزار مي شود مشکلي براي همراهي پرسپوليس هم پيدا نخواهد کرد که فدراسيون فوتبال با اين درخواست مخالفت کرد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد