آخرین خبر/ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که اظهارنظر درباره تیم‌های دیگر نه تنها حرفه‌ای نبوده بلکه تاثیری در روند صدور رای ندارد و صرفا باعث ایجاد شائبه در فضای مجازی می‌شود. 
به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به مطالبی که در سطح افکار عمومی درباره احکام انضباطی مطرح شده، بعضاً مشاهده می‌شود برخی از اعضای باشگاه‌ها از صدور حکمی ابراز رضایت و گروه دیگری اظهار نارضایتی در سطح رسانه‌ها می‌کنند.
روشن است رضایت دسته‌ای یا عدم رضایت افراد دسته دیگر از ماهیت هر حکم انضباطی است و بهتر است کادر فنی، مربیان و به صورت کلی دست‌اندرکاران فهیم فوتبال به دنبال صدور آرا انضباطی درباره تیم‌های دیگر اظهار نظر نکرده و با مسولیت‌شناسی نگاه خود را برای پیشرفت تیم خود معطوف کنند.
همچنین اظهارنظر درباره تیم‌های دیگر نه تنها حرفه‌ای نبوده بلکه تاثیری در روند صدور رای ندارد و صرفا باعث ایجاد شائبه در فضای مجازی می‌شود.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید