آخرين خبر/ کميته انضباطي فدراسيون فوتبال اعلام کرد که اظهارنظر درباره تيم‌هاي ديگر نه تنها حرفه‌اي نبوده بلکه تاثيري در روند صدور راي ندارد و صرفا باعث ايجاد شائبه در فضاي مجازي مي‌شود. 
به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، با توجه به مطالبي که در سطح افکار عمومي درباره احکام انضباطي مطرح شده، بعضاً مشاهده مي‌شود برخي از اعضاي باشگاه‌ها از صدور حکمي ابراز رضايت و گروه ديگري اظهار نارضايتي در سطح رسانه‌ها مي‌کنند.
روشن است رضايت دسته‌اي يا عدم رضايت افراد دسته ديگر از ماهيت هر حکم انضباطي است و بهتر است کادر فني، مربيان و به صورت کلي دست‌اندرکاران فهيم فوتبال به دنبال صدور آرا انضباطي درباره تيم‌هاي ديگر اظهار نظر نکرده و با مسوليت‌شناسي نگاه خود را براي پيشرفت تيم خود معطوف کنند.
همچنين اظهارنظر درباره تيم‌هاي ديگر نه تنها حرفه‌اي نبوده بلکه تاثيري در روند صدور راي ندارد و صرفا باعث ايجاد شائبه در فضاي مجازي مي‌شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد