ايسنا/ رئيس فراکسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد که به هيچ عنوان مجلس اجازه نخواهد داد غرامت قرارداد ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي از بيت‌المال پرداخت شود و اين بر گردن متخلفان است.
محمدمهدي فروردين اظهار کرد: امروز کميسيون اصل ۹۰ جلسه‌اي با حضور وزير ورزش، هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال خواهد داشت تا درباره پرونده ويلموتس و غرامت تعيين شده براي پرداخت آن بحث و بررسي صورت گيرد. بايد موضوع قرارداد شفاف شود.
وي افزود: برخي از اعضاي فراکسيون ورزش هم در اين جلسه حضور خواهند داشت چون دو کميسيون فرهنگي و اصل ۹۰ و فراکسيون ورزش همه در راستاي شفافيت به اين پرونده ورود پيدا کردند و در نهايت نتايج نهايي در اختيار دستگاه قضايي قرار مي‌گيرد، لذا مبناي ما در فراکسيون ورزش اين است که اگر جلسه امروز کميسيون اصل ۹۰ منتج به نتايج مد نظر بود ديگر جلسه‌اي در فراکسيون ورزش برگزار نمي‌شود. در غير اين صورت اين فراکسيون بعد از پايان تعطيلات جلسات علني مجلس جهت سرکشي نمايندگان به حوزه‌هاي اتنتخابيه نشستي را تشکيل خواهد داد.
رئيس فراکسيون ورزش درباره آخرين اطلاعات از قرارداد ويلموتس گفت: طبق اطلاعات به دست آورده ۹۵ درصد از کساني که قرارداد ويلموتس را امضا کردند آشنايي به زبان انگليسي نداشتند يعني آن‌ها تنها بنا بر گفته رئيس فدراسيون اين قرارداد را امضا کردند. بايد واضح پاسخ دهند که آيا قرارداد را خوانده و امضا کرده‌اند؟ که در اين صورت اين موضوع جاي بحث دارد. اگر قرارداد را نخوانده و امضا کرده‌اند هم محکوم صددرصد هستند. البته که بعيد است آن‌ها اطلاعي از جزئيات قرارداد داشته باشند چون آن زمان مترجمي حضور نداشته است. آقايان بايد در اين باره توضيح دهند.
فروردين با تأکيد بر اينکه نبايد غرامت قرارداد ويلموتس از بيت‌المال پرداخت شود، گفت: بايد متخلفان و کساني که باعث بروز اشتباهاتي در قرارداد ويلموتس شدند تاوان داده و غرامت را پرداخت کنند. نبايد اين پول از جيب مردم داده شود. تا زماني که ما مدافع حقوق مردم هستيم اجازه پرداخت غرامت از جيب مردم و بيت‌المال را نمي‌دهيم.
وي در پايان مجددا تأکيد کرد: در شرايط فعلي نبايد بيت‌المال صرف پرداخت اشتباهات افراد شود. بايد متخلفان غرامت را پرداخت کنند.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد