فارس/ 2 مربي خارجي سابق پرسپوليس قبول کردند مطالبات خود را از محل دارايي اين باشگاه در فيفا تحويل بگيرند.
زلاتکو ايوانکوويچ و ايگور پاناديچ فرم‌هاي ارسالي فيفا مربوط به قبول پرداخت مطالبات‌شان از محل دارايي نقدي پرسپوليس نزد فدراسيون جهاني فوتبال را امضا کردند. 
باشگاه پرسپوليس، تاييديه امضاي اين فرم‌ها توسط دو مربي اسبق خود را از فيفا دريافت کرد. به اين ترتيب زلاتکو و ايگور پذيرفتند طلب خود را از اين محل دريافت کنند که با ارائه اين مستندات به کميته انضباطي فيفا نسبت به بسته شدن پرونده اين دو مربي اقدام خواهد شد. 
باشگاه پرسپوليس فقط بايد در مهلت تعيين شده، نسبت به تسويه بدهي خود با برانکو ايوانکوويچ و اجراي حکم صادره اقدام کند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد