فارس/ تست دوپينگ يک وزنه بردار ترکيه اي از المپيک لندن مثبت شد.
حفاظت از ورزشکاران پاک و جنگ عليه دوپينگ از برنامه هاي کميته بين المللي المپيک(IOC) در چشم انداز ۲۰۲۰ است.
برهمين اساس کميته بين المللي المپيک تصميم گرفت تا نمونه هاي المپيک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ لندن را با آخرين دستاوردهاي علمي دوباره آناليز کند.
کميته بين المللي المپيک انتخاب و مديريت نمونه هايي را که مجدداً مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند، به آژانس بين المللي آزمايش (ITA) واگذار کرده است.
به عنوان بخشي از اين روند، IOC امروز اعلام کرد که يک ورزشکار از بازي هاي المپيک لندن 2012 رد صلاحيت شده است.
ارول بيلگين ۳۳ ساله از ترکيه در مسابقات وزنه برداري 62 کيلوگرم مردان در بازي هاي المپيک 2012 لندن که در رده هشتم قرار گرفت محروم شد.
بيشترين تعداد نمونه‌هاي دوپينگ در بازي‌هاي المپيک لندن مربوط به وزنه برداري بود. در اين بازي‌ها تست ۳۵ وزنه بردار مثبت شد.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد