ايسنا/ کوهنورد هندي که مدعي شده بود به اورست صعود کرده است پس از انتشار عکس هايش مشخص شد که اين کوهنورد هيچ وقت به قله نرسيده و عکس ها فوتوشاپ بوده است!
درحالي که قرار بود مقامات هندي از کوهنورد اين کشور بابت صعود به اورست تجليل و تقدير کنند، انتشار عکس هاي صعود اين کوهنورد در نوک قله باعث شد تا صحت صعود او به اورست زير سوال برود!
"سينگ ياداو"  کوهنورد هندي مدعي بود که در ۲۰ مي سال ۲۰۱۶ برفراز بام دنيا ايستاده است اما انتشار عکس هاي صعود او باعث شد ترديد هايي بابت صعودش به اورست به وجود آيد. اين عکس که در يکي از روزنامه ها بابت اثبات صعود اين کوهنورد به اورست منتشر شده بود، سريعا در فضاي مجازي توسط هندي ها با عنوان فوتوشاپ عکس اورست توسط کوهنورد اين کشور منتشر شد!
بعد از انتشار حداکثري اين عکس ها، ساير کوهنوردان و شرپاها اقرار کردند که اين کوهنورد بدون رسيدن به قله بازگشته است!
بعضي از اختلافاتي که در اين عکس وجود دارد و بسياري آن را مطرح کرده اند به شرح زير است: 
 ماسک اکسيژن که او بر سر داشت هيچ لوله اي ندارد، هيچ بازتابي در عينک آفتابي او ديده نمي شود، سايه هاي او با سايه کوهنوردي که در کنار او ديده مي شد متناقض بوده و پرچم هايي که با خود حمل مي کرد با وجود باد شديد معمول در قله، ساکن بودند. همچنين هيچ چراغي روي سر او وجود ندارد و کوهنوردان مي گويند که اين کوهنورد کلاه ايمني پوشيده است، که کوهنوردان در روز  براي رسيدن به قله آن را بر سر نمي گذارند.
قرار بود مقامات عالي هندي از اين کوهنورد تجليل کنند که با اين تفاسير بايد ديد که چه اتفاقي خواهد افتاد!
 


 تحليل رسانه ها بابت فوتوشاپ عکس توسط اين کوهنورد هندي
ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد