فارس/ شريک تبليغاتي فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني در پي شکايت از اين فدراسيون است.
 يک شرکت تبليغاتي در دوره رياست گذشته فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني، بدون طي شدن مراحل و تشريفات مزايده و در فاصله چهار ماه به پايان رياست صيدانلو، با ضمانتي 23 ميليون توماني، 3 ساله صاحب کل امتياز انحصاري تبليغات فدراسيون شد.
بعد از ورود سازمان بازرسي به مسائل مديريتي رياست گذشته فدراسيون، حالا نوبت به شکايت شريک تبليغاتي اين فدراسيون در زمان صيدانلو رسيده و اين دادگاه به زودي برگزار مي‌شود. 
بر اساس شنيده‌ها، اين شرکت به عنوان سامانه هواداري وارد شد و در نهايت بدون طي تشريفات و آيين‌نامه‌هاي مالي وزارت ورزش، با ضمانتي 23 ميليون توماني قراردادي 3 ساله تحت عنوان مجري انحصاري تبليغات با رئيس سابق اين فدراسيون امضا کرد!
بعد از خودداري سرپرست کنوني فدراسيون از اجراي اين قرارداد که فاقد مبناي قانوني از نظر وزارت ورزش و اداره کل حقوقي است، خبر رسيده اين شرکت که پا درمياني مسئولان وزارت ورزش را هم نپذيرفته، کار را به شکايت حقوقي کشانده و به زودي دادگاه رسيدگي به اين قرارداد عجيب که مورد اعتراض سازمان بازرسي کل کشور هم قرار گرفته، تشکيل مي‌شود.
عدم نظارت بر عملکرد روسا و مديران ورزشي در سال‌هاي گذشته، منجر به خسارات فراوان به ورزش کشور شده و در صورت عدم پيگيري بايد هر روز شاهد افشاي قراردادهاي شبه ويلموتسي در ورزش ايران باشيم.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد