ايلنا/ سرمربي تيم واليبال پيکان تهران با انتقاد به برخي از تصميمات فدراسيون مي گويد: نميدانم‌ليگ برتر چگونه ۱۵ تيمي شد و فدراسيون واليبال چرا از بازي تيم هاي بدهکار جلوگيري نمي کند.

محمد ترکاشوند درباره ۱۵ تيمي شدن ليگ برتر واليبال،گفت: فدراسيون واليبال نميدانم مشکل مالي دارد يا بخاطر اينکه ميخواهد پول بيشتري بگيرد ليگ را ۱۵ تيمي کرده است و مشخص نيست پشت اين تصميم چه اهدافي وجود دارد.
وي با بيان اينکه چرا فدراسيون واليبال از بازي تيم هاي بدهکار جلوگيري نمي کند،افزود: منتظرم ببينم‌ تيم هاي بدهکار در ليگ برتر بازي خواهند کرد يا خير ، اصلا تيم هايي که به بازيکنان و مربيان بدهکار هستند چرا بايد بازي کنند ، من ۵ سال است که از تيم ورامين طلب دارم فدراسيون واليبال عرضه نداشته از ورامين طلب من را بگيرد، اگر عرضه ندارند بروند خانه هايشان براي چه فدراسيون هستند وقتي نمي توانند کاري کنند.
سرمربي تيم واليبال پيکان تهران با عنوان اينکه فدراسيون واليبال يعني کشک ، ادامه داد: راي کميته انضباطي به چه دردي مي خورد وقتي تمکين نمي کنند اين چه قانون و چه فدراسيوني است که راي کميته انضباطي آن اجرا نمي شود فدراسيون واليبال يعني کشک ، چهار روز مانده به آغاز بازي ها يک تيم به ليگ برتر اضافه مي شود.
محمد ترکاشوند خاطرنشان کرد:  در زماني که کرونا هست بايد با دقت بيشتري مسابقات را برگزار مي کردند ، ۱۶ تيم در دو گروه  به نظرم عالي بود، کلا در دو گروه اگر بازي ها برگزار ميشد خوب بود چون در سالي هستيم که سال کرونا هست و چه ايرادي داشت فدراسيون تعداد بازي تيم ها را پايين مي آورد، چرا بايد اينجوري باشد نمي توانند يک تصميم درست بگيرند ، چرا با جون بچه هاي مردم بازي ميکنند به اين دليل که فدراسيون پول ندارد بخواهد ليگ را ۱۵ تيمي کند؛ پس از چهارشنبه هفته اول ليگ برتر واليبال خيلي مسائل وجود دارد که بازگو خواهم کرد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد