آخرين خبر/ اين طرفداران هستند که فقط عاشق واقعي هستند.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد