خبر ورزشي/ کارتون؛ خطر تعليق براي فدراسيون فوتبال، سوژه کارتون امروز محمدرضا ميرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشي شده است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد