خبر ورزشي/ نائومي اوساکا تنيسور ژاپني در فينال اُپن آمريکا با شکست حريف بلاروسي قهرمان شد.
فينال بخش زنان رقابت‌هاي تنيس اُپن آمريکا بين نائومي اوساکا و ويکتوريا آزارنکا برگزار شد که تنيسور ژاپني کامبک زد تا قهرمان شود.
در حالي که آزارنکاي بلاروسي ست اول را موفق شد ببرد، در ۲ ست بعدي اوساکا بود که برد و در نهايت براي دومين مرتبه به قهرماني اُپن آمريکا رسيد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد