ايلنا/ با بدقولي‌هاي اسماعيل حاجي‌پور، بازيکنان داماش به دنبال جدايي از اين باشگاه هستند.

قرار بود اسماعيل حاجي پور امروز بخشي از بدهي فصل گذشته بازيکنان را پرداخت کند، اما بازهم پولي به حساب بازيکنان ريخته نشده است، بعضي از بازيکنان که تا امروز منتظر پرداخت پول و باقي ماندن در جمع داماشي ها بودند بنظر ميرسد قيد حضور در اين تيم را خواهند زد و بزودي تيم جديد خود را انتخاب کنند.
 اين چندمين بار است که اسماعيل حاجي پور براي پرداخت بخشي از طلب بازيکنان بدقولي کرده است و با اين اوصاف آينده باشگاه داماش براي فصل پيش رو مبهم بنظر ميرسد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد