ورزش 3/ تورستن فينک، سرمربي آلماني ويسل کوبه به تمجيد از آندرس اينيستا پرداخته است.
آندرس اينيستا دو سال قبل و بعد از سپري کردن سالهايي فوق العاده در لباس بارسلونا، نوکمپ را ترک کرده و براي ادامه دوران ورزشي اش راهي تيم ويسل کوبه ژاپن شد. تورستن فينگ او را بهترين بازيکني توصيف کرد که تا به حال ديده و البته آندرس اينيستا را ماريو باسلر، هافبک سابق تيم ملي آلمان مقايسه کرد.
تورستن فينک گفت: "بعنوان يک شخص بايد آندرس اينيستا را مرد بسيار آرامي توصيف کنم که کنار آمدن با او بسيار آسان است. شما مي توانيد به خوبي با او صحبت کنيد و اينيستا همه کارهايي را که مربي مي گويد انجام مي دهد. آندرس در زمين ديدگاه ويژه اي دارد و البته اين خاصيت را از دوران حضور در بارسلونا به ارث برده است. او به فوتبال مالکانه عادت کرده و لازم نيست براي اينيستا توضيح دهيد که در چه مسيرهايي بايد حرکت کرد.
شما بايد تيم را حول محور اينيستا بسازيد و بازيکنان بايد با او سازگار شوند. کارهاي آندرس در ميدان شگفت انگيز هستند، او فقط يک بازيکن نيست و واقعا يک هنرمند است. اينيستا بهترين بازيکني است که من با او کار کرده ام و ديده ام. او متفاوت از بازيکنان خوب است و من فقط معتقدم ماريو باسلر مانند او يک نابغه و از نظر فوتبالي نيز بسيار درخشان بود. البته اينيستا به هر آنچه مي توان رسيد دست يافته است."


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد