طرفداري/ فولبک اتريشي باواريايي ها به صحبت هاي هونس واکنش نشان داد. 
داويد آلابا، فولبک اتريشي باشگاه بايرن مونيخ تا سال 2021 با اين تيم قرارداد دارد و سران اين باشگاه به دنبال تمديد قرارداد او هستند. دو طرف هنوز با يکديگر به توافق نرسيده اند.
به نقل از بيلد، اولي هونس، رئيس سابق باشگاه بايرن مونيخ اذعان کرده بود که پول، علت اصلي عدم تمديد قرارداد آلابا است و مدير برنامه اين فولبک اتريشي را يک پيراناي حريص ناميده بود.
آلابا به اين صحبت ها واکنش نشان داده و مي گويد:

 دوست ندارم که وضعيت قرارداد من در ملا عام توضيح داده شود. به همين خاطر، چندين بيانيه و گزارش منتشر شده طي هفته هاي اخير مرا متعجب کرد و من از اين بابت اذيت شدم. بسياري از چيزهايي که اکنون گفته و نوشته مي شود، حقيقت ندارند من مي خواهم تمامي افرادي که در آشکار شدن مذاکرات من با باشگاه نقش داشتند را ببخشم، حتي اگر همه جزئيات قرارداد من مشخص نشده باشد. هرگز درباره اين موضوع صحبتي نداشته ام زيرا فقط روي انجام کار خود در بايرن مونيخ تمرکز کرده بودم و اين کار درستي بود زيرا در پايان ما موفق به فتح سه گانه شديم. هر روز از اين که توانستم تا نقش موثري در داستان فوق العاده فصل جاري باشگاه داشته باشم، به خودم افتخار مي کنم.
آلابا در ادامه افزود:
 اين باشگاه براي من مانند ساير باشگاه ها نيست. بايرن مونيخ براي من مانند خانه و خانواده ام است. 12 سال است که من اين پيراهن قرمز را مي پوشم و هر روز اين کار (پوشيدن پيراهن بايرن مونيخ) را با فداکاري، غرور و علاقه انجام مي دهم و هنوز هم اين پيراهن را بر تن دارم. احساس راحتي که در اين باشگاه فوق العاده دارم، براي من از هر چيز ديگري اهميت بيشتري دارد. تمامي هم تيمي ها و کارکنان باشگاه بايرن مونيخ در قلب من قرار دارند. در يک خانواده، شما ممکن است نظر متفاوتي نسبت به ساير اعضا داشته باشيد و با يکديگر بحث کنيد اما آن ها براي هميشه خانواده شما مي مانند. من اين موضوع را در نظر خواهم گرفت. من خيلي اميدوارم تا هر چه سريع تر بتوانيم راه حلي پيدا کنيم تا باشگاه، مسئولان، هم تيمي هايم و هواداران بدانند که وضعيت از چه قرار است.  


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد