آخرين خبر/ نيمار ستاره برزيلي پاريسن ژرمن اين روزها به خاطر جنجال هاي زندگي شخصي خود به شدت مورد توجه است. مهاجم پي اس جي چند ماهي است که با ناتاليا باروليچ مدل آمريکايي - کروات آشنا شده است که اين مدل در جشن پايان فصل پي اس جي هم حضور داشت. اما نکته اين جاست که ناتاليا قبل از آشنايي با نيمار با مالوما خواننده سرشناس کلمبيا رابطه داشت.
به گزارش فوتبالي، در طول تابستان کل کل ها ميان نيمار و مالوما در مورد ناتاليا به شدت بالا گرفت و حتي خواننده کلمبيايي در بخشي از ترانه خود به نام "هاوايي" به اين مدل اشاره کرد. ناتاليا البته به تازگي ترانه اي هم از خودش منتشر کرده است. او به بهانه انتشار اين ويديو در يک برنامه راديويي زنده حاضر شده بود. زماني که مجري برنامه از ناتاليا در مورد رابطه اش با نيمار و مالوما پرسيد، اين مدل به شدت عصباني شد و مصاحبه را ترک کرد. نامزد نيمار قبل از ترک مصاحبه گفت:" فکر مي کردم که اين يک مصاحبه در مورد موسيقي است و مي خواستم که در مورد ترانه ام صحبت کنم و نه در مورد زندگي شخصي."
خاوير پوزا مجري برنامه اميدوار بود که ناتاليا براي اولين بار در مورد جدا شدنش از مالوما و رابطه با نيمار با او صحبت کند. خاوير پس از آن که ناتاليا برنامه را ترک کرد، گفت:" هر چند که ناتاليا دوست ندارد که در مورد مالوما با او صحبت شود، حقيقت اين است که او يک زن خوشتيپ و با استعداد است اما بيش از آن که به خاطر ترانه اش شناخته شود به خاطر ترانه" هاوايي" و ماجراي مالوما و بعد از آن آشنايي با نيمار شناخته مي شود."


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد