خبرآنلاين/ جنجال انتخابات فدراسيون نجات غريق و غواصي ادامه دارد.
فاطمه ميرآخوري نايب رئيس پيشين فدراسيون نجات غريق و غواصي که براي انتخابات اين فدراسيون کانديدا شده بود، از سوي وزارت ورزش تائيديه نگرفت تا به انتقاد از وزارت ورزش بپردازد.
او در اين باره مي گويد: «من براي انتخابات اين فدراسيون ثبت‌نام کردم که متاسفانه از سوي کميسيون تطبيق وزارت ورزش و جوانان، سوابق مديريتي‌ام مورد تاييد قرار نگرفت. در اين خصوص نامه اعتراض هم زده‌ام امامي‌خواهم موضوع براي اذهان عمومي هم روشن شود. فدراسيون نجات‌غريق و غواصي که سال‌ها بدون مشکل و در آرامش اداره مي‌شد حالا با تصميماتي که کميسيون تطبيق وزارت ورزش و جوانان نسبت به احراز کانديداهاي ثبت‌نام کننده انتخابات اين فدراسيون گرفته، خواسته يا ناخواسته مسير مجمع انتخاباتي را با ابهاماتي به لحاظ مديريتي روبرو کرده است.نزديک به 13 کانديدا در انتخابات فدراسيون نجات‌غريق و غواصي ثبت‌نام کردند اما حدود يک هفته پيش کميسيون تطبيق وزارت ورزش و جوانان تصميم گرفت فقط 5 نفر را به لحاظ مديريتي تعيين صلاحيت کند که اين خود با ابهاماتي مواجه است که از سوي مراجع ذيصلاح نياز به بررسي و تامل بيشتري دارد.»
او اضافه مي کند: «من به همراه چند کانديداي ديگر که از سوي اين کميسيون، تاييد صلاحيت مديريتي نشديم، نسبت به اين تصميم اعتراض کرديم و اميدوار هستيم که کميسيون تطبيق در بررسي مجدد، بهترين تصميم قانوني را اتخاذ کند، در غيراينصورت اعتراض و شکايتم را به مراجع بالاتر خواهم برد و از حق قانوني‌ام دفاع خواهم کرد. جهت اعتراض و شکايت، در هفته‌اي که سپري شد چندين و چندبار به وزارت ورزش و جوانان مراجعه و با آقاي خسروي مديرکل دفتر امور مشترک فدراسيون‌هاي ورزشي صحبت کردم. سوابق مديريتي‌ام (بيش از دو سال و نيم) را به عنوان نايب رئيس پيشين فدراسيون نجات‌غريق و غواصي ارائه دادم. علاوه بر اين، چندين و چند سال در مراکز ديگر ورزشي به عنوان مدير مشغول به کار بودم که مدارک آن را نيز ارائه داده‌ام اما پاسخ روشني در اين خصوص دريافت نکردم. اين درحالي بود که اگر مراجع ذيصلاح وزارت ورزش و جوانان دقيق بررسي کنند، يکي دو کانديداي ديگر، سابقه مديريتي‌شان به 4 سال هم نمي‌رسد اما از سوي کميسيون تطبيق تعيين صلاحيت شدند. براي اطمينان از اين موضوع از آقاي خسروي سوابق مديريتي کانديداهاي تعيين صلاحيت شده را درخواست کردم که متاسفانه گفتند سوابق مديريتي ديگر کانديداها به من ارتباطي ندارد و بايد فقط در مورد خودم صحبت کنم. سئوالم من اين است، يعني به عنوان يک کانديداي شاکي و معترض نبايد بدانم که ديگر کانديداها با چه سوابقي تعيين صلاحيت شدند؟ اين يک اشکال قانوني به آيين‌نامه مجامع انتخاباتي است که اجازه شفاف‌سازي در مورد سوابق مديريتي کانديداها را نمي‌دهد. اعتراض و درخواستم از کميسيوت تطبيق اين است که با بررسي مجدد، قانون را براي همه کانديداها يکسان ببينند. اگر واقعا قرار است سوابق مديريتي 4ساله ملاک اصلي باشد، اين قضيه بايد در مورد همه کانديداها در چارچوب قانوني يکسان مورد بررسي مجدد قرار گيرد.»
فاطمه ميرآخوري همچنين توضيح مي دهد: «نکته عجيبي که در وزارت ورزش و جوانان با آن مواجه شدم اختلاف نظر بين کميسيون تطبيق و مديرکل دفتر امور مشترک فدراسيون‌هاي ورزشي بود. کميسيون تطبيق، نايب رئيسي را به عنوان سوابق مديريتي قبول دارد اما آقاي خسروي مديرکل دفتر امور مشترک فدراسيون‌هاي ورزشي با صحبتي که با وي داشتم معتقد است نايب رئيسي بانوان نبايد به عنوان سابقه مديريتي لحاظ شود. صراحتا اعلام مي‌دارم در اين خصوص اگر به پاسخ روشني نرسم قطعا به مراجع بالاتر که احتمالا سازمان بازرسي کل کشور است اعتراض و شکايت خواهم کرد.  سئوالم از کميسيون تطبيق اين است، من با سابقه 22 ساله در اين فدراسيون در مقاطع مختلف، چه آموزشي، چه مدرسي ارشد و چه مديريتي نبايد صلاحيت مديريتي‌ام تاييد شوم.  به هرشکل اميدوارم درخصوص وضعيت انتخاباتي فدراسيون نجات‌غريق و غواصي بررسي‌هاي بيشتري صورت پذيرد تا شاهد يک انتخابات سالم و بدون حاشيه باشيم.»


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد