ورزش 3/ عليرضا ابراهيمي روز گذشته در ترکيب اصلي گل‌گهر زوج آرمين سهرابيان بود.
پس از حضور اميرقلعه‌نويي رفته رفته زمزمه‌هاي مبني بر خروج عليرضا ابراهيمي گلزن‌ترين مدافع ليگ نوزدهم شنيده مي‌شد و باشگاه هاي مختلفي پيگير وضعيت اين مدافع بلندقامت و تنومند و شدند و در واقع چيزي به پايان کار او در سيرجان وجود نداشت.

با تمام اين ها اما به يکباره اميرقلعه نويي تصميم ديگري گرفت و عليرغم اينکه مسائل انضباطي ابراهيمي را در آستانه خروج از گل گهر قرار داده بود، اين مدافع که سرمربي آبي پوشان سيرجاني چند سال پيش با برادرش در مس کرمان کار کرده بود، در تيم ماندني شد.
قلعه‌نويي در مصاحبه مطبوعاتي که چند روز پيش از اولين ديدار گل‌گهر در ليگ بيستم در سيرجان برگزار شد، به اين موضوع و همينطور اهميت مسائل انضباطي اشاره کرد و گفت:« موضوع ابراهيمي انضباطي بود. ما به اصول مان پايبنديم و هر کس بخواهد اصول را زير پا بگذارد در تيم ما جايي ندارد. البته موضوع بيشتر يک سوتفاهم بود و عليرضا با گل و شيريني به تمرين آمد و همه چيز حل شد. او بازيکن باکيفيت و البته پسر بامعرفتي است و برادر او در مس کرمان شاگرد من بوده و مي‌دانم که خانوادگي با معرفت هستند. بازيکني که روزانه حداقل ۸ ميليون تومان حقوق مي‌گيرد بايد اصول را رعايت کند. من با بي انضباطي کنار نمي آيم.»


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد