ورزش 3/ از ميان مديراني که نامشان براي مدير عاملي باشگاه استقلال مطرح است،دو مدير فعلي اين باشگاه هم شانس دارند.
 خيلي ها معتقدند در استقلال هم مديري مثل جعفر سميعي که مدير عامل پرسپوليس شد روي کار مي آ يد اما بهرحال از ميان گزينه هايي که نامشان مطرح است دو مدير فعلي باشگاه هم شانس دارند که يکي از آ نها احمد مددي سرپرست موقت باشگاه است.
وزارت ورزش مي خواهد نهايتا تا آ خر آ بان ماه مدير عامل جديد باشگاه استقلال را انتخاب کند و به وضعيت اين باشگاه سروسامان بدهد .اتفاقي که انتظار مي رفت زودتر از اينها و قبل از شروع ليگ بيستم رخ بدهد اما بايد ديد در نهايت کدام مدير روي صندلي داغ مديريت در استقلال مي نشيند؟آيا مديري از جنس سميعي در استقلال بر مسند قدرت قرار مي گيرد يا مسؤلان رده بالا به يکي از مديران فعلي باشگاه اعتماد مي کنند؟احمد مددي که شايعه کناره گيري خود را تکذيب کرده و با حمايت يکي از مديران وزارت ورزش اميدوار است حکمش در استقلال دائمي شود اما بهرحال گفته مي شود در حال حاضر شانس او آ ن قدر ها هم بالا نيست.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد