ورزش 3/ استقلال با همکاري دست جمعي کادرفني اش از سد مس رفسنجان عبور کرد.

محمود فکري گام اول را محکم برداشت. او توانست کاري را در هفته نخست انجام دهد که 4 سال بود آبي ها از انجام آن عاجز بودند. فعلا 3 امتياز در جيب فکري است.
استقلال در نيمه نخست هماهنگ نشان نمي داد و در خلق موقعيت ناموفق بود. آنها به دروازه مس نزديک مي شدند ولي قادر به خلق موقعيت جدي نبودند تا نيمه نخست بدون گل تمام شود.
اما در نيمه دوم ورق برگشت. جايي که روي خردجمعي کادرفني اين تيم و نظرات محمود فکري، استقلال نيمه مربيان را برد تا با گلزني وريا غفوري و ارسلان مطهري به نخستين سه امتياز خود برسد.
در اين ديدار، کادرفني استقلال متشکل از محمود فکري، صمد مرفاوي، حنيف عمران زاده و آرش برهاني و حتي پرويز مظلومي سرپرست تيم، نکات فني را به شاگردانشان گوشزد کردند.
پيش از شروع بازي، نکته بارز در هنگام گرم کردن بازيکنان، حضور فعال حنيف عمران زاده و آرش برهاني بود که به بازيکنان انگيزه مي دادند تا آنها را براي حضور در زمين آماده کنند و مرفاوي نيز بر روي کار آنها نظارت مي کرد.
در خلال بازي نيز کادرفني استقلال که سالها تجربه حضور بر روي نيمکت استقلال را در چنته دارد، نکات مورد نظر را به استقلالي ها انتقال مي دادند تا آنها در زمين مسابقه، بتوانند به خواسته هاي فکري برسند.
هر چند که سيروس دين محمدي از کادرفني آبي ها جدا شد آمد با حضور مرفاوي، برهاني، عمران زاده و حتي مظلومي، کادرفني استقلال مي تواند در ادامه ليگ عصاي دست فکري باشد و آنها او را براي موفقيت استقلال در ادامه راه کمک کنند. اتفاقي که در نخستين ديدار آبي ها به خوبي ديده شد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد