خبرآنلاين/ محمود فکري در خصوص نحوه بستن قرارداد با نساجي در استوري اينستاگرامش کنايه‌اي به مديران اين باشگاه زد.

محمود فکري پس از جدايي از نساجي به استقلال پيوست و هدايت اين تيم را برعهده گرفت. اما اين جدايي براي فکري سخت و با مشکل همراه بود. فکري که با نساجي قرارداد داشت براي پيوستن به استقلال مي بايست 5 برابر قرارداد خود را به عنوان حق فسخ به باشگاه شمالي بپردازد. او مدعي شده بود به خاطر رفافت با مديران نساجي هنگام عقد قرارداد آن را مطالعه نکرده و بدون خواندن قرارداد آن را امضا کرده است. حال با شکايت باشگاه نساجي از محمود فکري، او در استوري اينستاگرام خود کنايه اي به مديران باشگاه نساجي زده است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد