ورزش 3/ اساسنامه پيشنهادي فدراسيون فوتبال به اعضاي مجمع ارسال شده ، تا آنها هم نظرات خودشان در مورد محتواي آن‌را ارائه کنند.
اساسنامه فدراسيون فوتبال، که البته طي ماه‌هاي گذشته يکي از دغدغه‌هاي مسئولان فوتبال ايران بوده و تغييراتي اساسي با فشار فدراسيون جهاني فوتبال و کنفدراسيون فوتبال آسيا در آن ايجاد شده است، براي تاييد نهايي به اعضاي مجمع فدراسيون ارسال شده است.
مهم ترين بخش اساسنامه براي اهالي فوتبال تعداد کساني است که در مجمع حق راي دارند؛ نفراتي که هر کدامشان در بخش‌هاي مختلف فوتبال ايران حضور دارند و مسئوليت‌هاي متفاوتي برعهده آنها گذاشته شده است.
طبق اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال و ماده 22 آن، مجمع فدراسيون فوتبال در شرايط فعلي مي‌تواند تا 85 عضو داشته باشد که البته نسبت به اساسنامه قبلي شاهد کم شدن تعداد اعضاي مجمع هستيم و حق راي وزير ورزش، معاون وزير ورزش، فدراسيون ورزش‌هاي روستايي، مهدي تاج عضو کميته اجرايي کنفدراسيون فوتبال آسيا و يک نفر از اتحاديه بازيکنان فوتبال حذف شده است.
گفتني است اين افراد بايد رياست فدراسيون فوتبال را از ميان افرادي که سابقه کيفري ندارند و 4 سال مديريت فوتبال در کارنامه کاري آنها ديده مي‌شود، انتخاب کنند.
پس از استعفاي مهدي تاج، بهاروند سرپرستي فدراسيون فوتبال را عهده دار شده است و همزان با رياست سازمان ليگ فوتبال ايران، در جلسات هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال هم شرکت مي‌کند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد