ورزش 3/ واکنش ميثاقي به شباهت لباس آلومينيوم به ايتاليا.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد