ورزش 3/ کنایه جالب میثاقی به تبلیغات دور زمین در لیگ ایران.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید