ورزش 3/ کنايه جالب ميثاقي به تبليغات دور زمين در ليگ ايران.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد