فارس/ سرپرست فدراسيون فوتبال، کميته داوران را مامور کرد به قيد فوريت موضوع دستورالعمل و آيين نامه هاي مرتبط با معرفي عليرضا فغاني در فهرست داوران بين المللي فوتبال کشورمان را از طريق فيفا مجددا بررسي کند.
به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، سرپرست فدراسيون فوتبال، کميته داوران را مامور کرد به قيد فوريت موضوع دستورالعمل و آيين نامه هاي مرتبط با معرفي عليرضا فغاني در فهرست داوران بين المللي فوتبال کشورمان را از طريق فيفا مجددا بررسي  کند.
 حيدر بهاروند، سرپرست فدراسيون فوتبال از فريدون اصفهانيان، سرپرست کميته داوران خواسته در اسرع وقت نظر کميته را براي اقدامات بعدي به اطلاع سرپرست فدراسيون برساند.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد