خبر ورزشي/ يکي از اعضاي هيئت مديره باشگاه استقلال چند وقتي است که کاملا از دسترس باشگاه خارج شده است.

يکي از اعضاي هيئت‌مديره استقلال يک ماهي مي‌شود که نه در جلسات شرکت مي‌کند و نه تلفن جواب مي‌دهد! اين عضو هيئت مديره استعفاي خودش را هم تحويل وزارت ورزش داده بود که با آن موافقت نشد و بعد از آن هم هيچ‌کس نتوانست او را پيدا کند. در واقع نه با استعفاي او موافقت مي‌شود و نه اين مدير در جلسات هيئت مديره استقلال شرکت مي‌کند!


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد