خبر ورزشي/ مهدي مهدوي‌کيا خطاب به اسطوره فوتبال جهان و آرژانتين گفت: «فوتبال‌دوستان ايراني همگي عاشق شما هستند و براي سلامتي شما دعا مي‌کنند.»
ستاره‌هاي بزرگ فوتبال دنيا براي مارادونا که به تازگي جراحي مغز را پشت سر گذاشته پيام گذاشتند و به او روحيه دادند.
از طرف ايران هم مهدي مهدوي‌کيا خطاب به اسطوره فوتبال جهان و آرژانتين گفت: «فوتبال‌دوستان ايراني همگي عاشق شما هستند و براي سلامتي شما دعا مي‌کنند.»
ستاره‌هايي چون روبرتو کارلوس، زيدان، دل پيرو، ژاوي، کومان و... براي مارادونا پيام روحيه‌بخش گذاشتند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد