فارس/ رئیس چینی اینتر وعده داد تا نراتزوری را به دوران اوج برگرداند.
استفان چانگ، رئیس چینی باشگاه اینتر در جدیدترین مصاحبه اش عنوان کرد شرکت سانینگ قصد دارد این باشگاه را به دوران طلایی اش برگرداند.
چانگ در مصاحبه با شبکه «اسکای اسپورت» ایتالیا، گفت: شرکت سانینگ قصد دارد باشگاه اینتر را به دوران طلایی سابقش برگرداند. با تمام قوا کار می کنیم تا نراتزوری را به روزهای اوج برگردانیم.
وی افزود: باید صداقه بگویم رابطه چین با ایتالیا بسیار نزدیک است و این دو کشور ارتباط خوبی دارند. شرکت سانینگ چین قصد دارد  برای تحکیم رابطه تجاری با ایتالیا تمام قدرتش را استفاده کند.
شرکت سانینگ چین سال گذشته به صورت رسمی مالکیت اینتر را به دست گرفت. نراتزوی فصل گذشته با هدایت کونته نائب قهرمان ایتالیا شد. همچنین به فینال لیگ اروپا راه یافت ولی نتوانست سویا را شکست دهد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید