فارس/ کمیته ملی المپیک در نامه‌ای با فیفا در خصوص حذف کمیته از مجمع فدراسیون فوتبال اعتراض کرد.
اساسنامه فدراسیون فوتبال در حالی به تایید فیفا رسیده که کمیته ملی المپیک در این مجمع حضور ندارد. کمیته ملی المپیک با ارسال نامه‌ای به فیفا اعتراض خود را مطرح کرده است.
سیدرضا صالحی‌امیری درباره حذف کمیته از مجمع فدراسیون فوتبال، عنوان کرد: کمیته ملی المپیک در همه فدراسیون‌ها عضویت دارد و در اکثر کشورها در مجامع رئیس است. اینجا بی تدبیری صورت گرفته و کار عامدانه بوده است. 
وی افزود: کمیته ملی المپیک نهاد عمومی غیردولتی است. من در این خصوص نامه اعتراض ‌آمیزی به اینفانتینو نوشتم و منتظر پاسخ هستم.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید