ايسنا/ يکي از داوران زن فوتبال به دليل آنکه در زمينه جامعه‌شناسي ورزش و مطالعات جنسيت و اقتصاد سياسي ورزش فعاليت مي‌کند، توسط کميته داوران تهديد به محروميت شده و اکنون مدت‌هاست که ابلاغي براي قضاوت در ليگ نداشته است.  
داوري در فوتبال ايران سختي‌هاي بسياري دارد؛ حقوق‌هاي ناچيزي که گاهي پرداخت آن مدت‌ها به تعويق مي‌افتد،  نداشتن بيمه و امنيت شغلي تنها گوشه‌هايي از مصائبي است که داوران با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند. از طرفي ديگر سياست سکوتي که فدراسيون فوتبال و کميته داوران در پيش گرفته‌اند باعث شده تا بسياري از اين مشکلات به عرصه رسانه‌ها وارد و به مطالبه‌اي براي بهبود وضعيت اين بخش از جامعه ورزش تبديل نشود.   
کميته داوران به تازگي در رفتاري عجيب آسو جواهري را به اين دليل که در کنار داوري در زمينه تحصيلات دانشگاهي خود هم فعاليت مي‌کند،  تهديد به محرويت کرده است. جواهري که يکي از داوران باتجربه فوتبال زنان است،  دکتراي جامعه‌شناسي اقتصادي دارد و در تز دکتراي خود اقتصادي سياسي فوتبال ايران را مورد بررسي قرار داده است. او همچنين در زمينه مطالعات جنسيت و ورزش و تبعيض و نابرابري‌ها نيز مطالعات و پژوهش‌هايي داشته و حتي چندين کتاب تاليف و ترجمه کرده اما با سخت‌گيري عجيب کميته داوران مواجه شده است که بين داوري و پژوهشگري يکي را انتخاب کند.  
آخرين ديداري که آسو جواهري در ليگ برتر قضاوت کرده است، به مسابقه سپاهان اصفهان و نماينده البرز در هفته پنجم ليگ برمي‌گردد و ديگر ابلاغي نداشته است. به نظر مي‌رسد کميته داوران همچون گذشته بدون هيچ حکمي و صرفا با کنار گذاشتن از قضاوت در ليگ محروميت را اعمال کرده است تا در صورت اعتراض جايي براي دفاع از خود داشته باشد. هنوز ماجراي محروميت ۳۰ داور زن فراموش نشده که بدون  هيچ حکمي داوران را مدت‌ها از قضاوت در ليگ کنار گذاشتند.  
جواهري در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينکه به چه دليلي محروم شده است، گفت: " نمي‌دانم محروميت است يا چيز ديگري، اما تابستان پس از چند مقاله و مصاحبه تحليلي يکبار تهديد به محروميت شدم و طبق گفته رئيس دپارتمان نامه محروميتم به دبيرکل ارسال شد، پس از آن رئيس دپارتمان داوري گفت حق مصاحبه نداري و با اينکه گفتم به قوانين آگاهم و مصاحبه فني درباره داوري يا بازي ليگ زنان نداشته‌ام اما با لحن بد و بسيار عصباني پاسخ داد که به طور کلي حق گفتن و نوشتن در مورد فوتبال زنان و همين مسائلي که نوشته‌اي را نداري،  مگر اينکه هيچ نقدي به تبعيض‌ها و نابرابري‌هاي جنسيتي در فوتبال ايران نداشته باشي. من گفتم جامعه‌شناسم نه مداح، او هم گفت پس بايد بين داوري و پژوهشگري يکي را انتخاب کني. پرسيدم بر اساس کدام قانون و آيين‌نامه که جواب داد فيفا گفته. در ادامه من گفتم که در آيين‌نامه‌هاي فيفا چيزي نديده‌ام، در نهايت گفت همين است، کار شما با داوري‌ تداخل دارد، اگر مي‌خواهي اينگونه بنويسي پس بايد بين داري و پژوهشگري يکي را انتخاب کني. "
جواهري در پاسخ به اينکه آيا واقعا محروم شده است، گفت: نمي‌دانم محروميت است يا نه، اما بعد از آخرين قضاوتم در فصل جاري ليگ بار ديگر در اين مورد با آقاي سهرابي صحبت کردم که فعاليت پژوهشي من تداخلي با داوري ندارد و ايشان بر موضع قبلي پافشاري کرد، به‌هرحال از آن زمان با وجود رضايت ناظر فني از بازي آخرم ديگر هيچ ابلاغي براي قضاوت نداشته‌ام و طبيعتا علت نبودنم در نوبت قضاوت، فني نيست. "   
سوال اينجاست که آيا کميته داوران حق دخالت در زندگي شخصي افراد را دارد؟ آيا حق الزحمه ۱۲۰ هزار توماني قضاوت در ليگ کفاف زندگي افراد را مي‌دهد که آنها را در دوراهي انتخاب داوري و ساير فعاليت‌ها قرار مي‌دهد؟ محروميت جواهري همچون محروميت چند هفته‌اي ۳۰ داور زن ادامه پيدا مي‌کند؟ آيا کميته داوران با چنين اقدامات عجيب و سخت‌گيرانه‌اي به دنبال ديکته اصول نانوشته خود است؟   

 

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد