فارس/ خزانه دار فدراسيون فوتبال از تسويه حساب بدهي بابت طلب ويلموتس با شرکت شستا خبر داد.
علي سليماني،خزانه دار فدراسيون فوتبال عنوان کرد: با همکاري وزارت ورزش و جوانان،4 ميليارد ديگر به شرکت شستا پرداخت شد.بدين ترتيب مجموع پرداختي فدراسيون فوتبال به اين شرکت به 25 ميليارد رسيد که براساس نرخ روز هنگام استقراض دقيقا معادل دو ميليون يورويي است که در سال 98 از اين شرکت قرض گرفتيم.
وي افزود: ضمن تقدير از حمايت و همراهي شرکت شستا با فدراسيون فوتبال و تيم ملي در آن مقطع حساس،درخواست مي کنيم که مديران ذيربط با تقاضاي فدراسيون جهت تسويه به نرخ روز براساس قوانين مالي حاکم بر طرفين که همان نرخ سامانه نيما تلقي مي گردد موافقت کنند.در اين شرايط،فدراسيون هم قطعا با طي اين مراحل مي تواند از منابع تخصيصي خود به بهترين شکل بهره مند شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد