طرفداري/ در حالي که شايعه بازداشت مالک شهر خودرو در کرج از اولين ساعات بامداد امروز به صورت غير رسمي در محافل ورزشي و اقتصادي پيچيده، يکي از نزديکان فرهاد حميداوي، مالک شهر خودرو ادعا کرد حميداوي دستگير نشده است...
شب گذشته خبري مبني بر دستگيري مديران شهر خودرو منتشر شده بود و در اين خبر آمده بود فرهاد حميداوي در زمان بازداشت مديران، خارج از شرکت شهر خودرو بوده و به همين دليل دستگير نشده است. در اين اتفاق دو تن از مديران شهر خودرو که در شرکت حضور داشتند، دستگير شده اند.
در ادامه فرايند دستگيري مديران شهر خودرو امروز صبح شايعاتي مطرح شد که فرهاد حميداوي در کرج دستگير شده و تحويل مراجع قضايي داده شده است. اما نزديکان مالک شهر خودرو مدعي هستند خبر دستگيري حميداوي صحت ندارد.
يکي از نزديکان مالک شهر خودرو گفت؛
 حميداوي بازداشت نشده ولي حکم جلب سيار مالک شهر خودرو صادر شده است. البته اين موضوع هيچ ربطي به فوتبال ندارد و اين اتفاقات تنها به دليل يک اختلاف قديمي بين شرکت هاي شهر خودرو و ريگان خودرو است.
  ماجراي اختلاف اين دو شرکت خودروسازي از اين قرار بوده که قبلا شرکت ريگان خودرو، خودرويي به نام کوپا را از طريق شهر خودرو پيش فروش مي کرد و برنامه هم اين بوده قطعات اين خودرو در زمان تحريم ها از عمان وارد کشور شود تا ريگان خودرو قطعات را مونتاژ کند و خودرو ها را به خريداراني که از شهر خودرو کوپا پيش خريد کرده اند، تحويل بدهد.

شهر خودرو در اين بين عامل و واسطه فروش بوده البته اين نکته هم قابل ذکر است که در آن زمان 10 درصد از سهام ريگان خودرو به شهر خودرو متعلق بوده است. مشکل از آن جايي شروع شده که پس از گراني، نوسانات ارزي و سنگين تر شدن تحريم ها ريگان خودرو نمي توانست ماشين مونتاژ کند.
در اين بين 1000 دستگاه خودروي کوپا پيش فروش شده است. فرد نزديک به حميداوي، مالک شهر خودرو ادعا مي کند؛
 حميداوي مي گويد هر چه از مردم پول گرفتيم را به حساب ريگان خودرو ريخته ايم.
ريگان خودرو اما ادعا مي کند شهر خودرو بدون اجازه ريگان خودرو پيش فروش را ادامه داده است يعني زماني که ريگان خودرو با نوسانات ارز و تحريم هاي سنگين مواجه مي شود به شهر خودرو اعلام مي کند پيش فروش را متوقف کند اما شهر خودرو به پيش فروش خودرو ها ادامه مي دهد.
طرفداري پيش از اين گزارشي در خصوص اختلاف ريگان خودرو و شهر خودرو منتشر کرده بود. اختلافي که باعث شد وزارت صمت به موضوع ورود کند.
بعد از ورود وزارت صمت و سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان که زير نظر وزارت صمت فعاليت مي کند و نامه نگاري با قوه قضاييه، دادستاني تهران چيزي حدود دو هفته به اين دو شرکت فرصت مي دهد تا اين مشکل را بين خودشان حل کنند و پول مردم را پس بدهند. اين فرصت دو هفته اي تا چهارشنبه همين هفته به پايان مي رسد. قرار بود طرفين روز چهارشنبه همين هفته به دادستاني تهران مراجعه کنند اما در همين حين يک شعبه دادگاه در مشهد از طريق شکايت مال باختگان به پرونده ورود مي کند و حکم جلب سيار تمام کساني که در ماجراي شهر خودرو و ريگان خودرو حضور داشته اند را صادر مي کند.
پس از اين اتفاق گويا خدايي و شهام که در شرکت حضور داشته اند دستگير مي شوند اما حميداوي و حاجيان که در آن ساعت در شرکت حضور نداشتند، با وجود اين که حکم جلب شان صادر شده، موفق به بازداشت شان نمي شوند. حالا برنامه حميداوي اين است که چهارشنبه خودش به دادستاني تهران مراجعه کند اما در مشهد هم شعبه اي که حکم جلب او را صادر کرده، مدعي است حميداوي بايد به خاطر شکايت مردم به آن دادگاه مراجعه کند. نزديکان حميداوي ادعا مي کنند موضوع اختلاف شهر خودرو با ريگان خودرو و پيش فروش کوپا هيچ ارتباطي به باشگاه شهر خودرو ندارد.
شايد اين اتفاقات هيچ ربطي به فوتبال و باشگاه شهر خودرو نداشته باشد اما قطعا تاثيرات مخربش را روي اوضاع اين تيم مي گذارد....


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد