تسنیم/ با برگزاری دومین روز از مسابقات کاراته، چهار تیم صعود کننده گروه های پنج تا هشت مسابقات لیگ برتر کاراته آقایان معرفی شدند.
به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، با برگزاری دومین روز از مسابقات لیگ برتر کاراته آقایان، تیم‌های راه یافته به مرحله پایانی مسابقات لیگ برتر از گروه های پنج تا هشت معرفی شدند.
تیم صنعت مس رفسنجان با 6 امتیاز تیمی و 35 امتیاز انفرادی از گروه پنج،  تیم عقاب بروجرد با 6 امتیاز تیمی و 33 امتیاز انفرادی از گروه شش؛ تیم شوتوکان FSK با 6 امتیاز تیمی و 29 امتیاز انفرادی از گروه هفت و تیم دال WMMF کرمانشاه با 6 امتیاز تیمی و 46 امتیاز انفرادی از گروه هشت به مرحله بعد صعود کردند.
نتایج روز دوم مسابقات لیگ برتر کاراته آقایان به شرح زیر است:
گروه پنج:
دور اول/
1.تیم سردار شهید همدانی 12
صنعت مس رفسنجان 16
دور دوم/
صنعت مس رفسنجان 19
تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی 9
دور سوم/
تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی 6
سردار شهید همدانی 22
گروه شش:
دور اول/
هیئت کاراته مرکزی 15
مانی خالق ایرانیان 13
دور دوم/
مانی خالق ایرانیان 10
عقاب بروجرد 18
دور سوم/
عقاب بروجرد 15
هیئت کاراته مرکزی 13
گروه هفت:
دور اول/
هیئت کاراته استان کردستان 13
 شوتوکان FSK ء: 15
دور دوم/
شوتوکان FSK ء: 14
گروه سرمایه گزاری و مهندسی کای دای 13
دور سوم/
گروه سرمایه گزاری و مهندسی کای دای 12
هیئت کاراته استان کردستان 16
گروه هشت:
مرحله رفت/
آکادمی مبارزان رشت 4
دال WMMF کرمانشاه 23
دور برگشت/
دال WMMF کرمانشاه 23
آکادمی مبارزان رشت 4
رده بندی گروه ها در روز دوم مسابقات به شرح زیر است:
گروه پنج:
1. صنعت مس رفسنجان با 6 امتیاز تیمی و 35 امتیاز انفرادی
2. سردار شهید همدانی با 3 امتیاز تیمی و 34 امتیاز انفرادی
3. تربیت بدنی خراسان رضوی با صفر امتیاز تیمی و 15 امتیاز انفرادی
گروه شش:
1.عقاب با 6 امتیاز تیمی و 33 امتیاز انفرادی
2. هیئت کاراته مرکزی با 3 امتیاز تیمی و 28 امتیاز انفرادی
3. مانی خالق ایرانیان با صفر امتیاز تیمی و 23 امتیاز انفرادی
گروه هفت:
1. شوتوکانFSK با 6 امتیاز تیمی و 29 امتیاز انفرادی
2. هیئت کاراته استان کردستان با 3 امتیاز تیمی 29 امتیاز انفرادی
3. گروه سرمایه گزاری و مهندسی کای دای با صفر امتیاز تیمی و 25 امتیاز انفرادی
گروه هشت:
1. دال کرمانشاه با 6 امتیاز تیمی و 46 امتیاز انفرادی
2. آکادمی مبارزان رشت با صفر امتیاز تیمی و 8 امتیاز انفرادی


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید