تسنيم/ کميته ملي المپيک به صورت ميانگين بودجه ۱۶۰ درصدي به فدراسيون‌ها پرداخت کرده است.
کميته ملي المپيک براي سال 99 مبلغ 30  ميليارد تومان بودجه براي 46 فدراسيون مصوب کرد که صددرصد اين بودجه پرداخت شد. علاوه بر آن  18 ميليارد کمک‌هاي مربوط به بازي‌هاي المپيک بود که با تاييد نصرالله سجادي، سرپرست کاروان و دستور صالحي‌اميري و تصويب هيئت اجرايي به فدراسيون‌هاي ورزشي پرداخت شد. با اين حساب جمعا 48 ميليارد تومان به صورت مستقيم به فدراسيون‌هاي ورزشي پرداخت شده است.
کيکاووس سعيدي، دبير کل کميته ملي المپيک در مصاحبه اخير خود گفت: تا پايان سال 2 ميليارد تومان به فدراسيون‌ها پرداخت مي‌شود اين بودجه مربوط به فدراسيون‌هايي است که طي بازديد از سوي رئيس کميته ملي المپيک قول کمک‌هايي داده شده بود و در هيئت اجرايي نيز به تصويب رسيده بود.
دبيرکل کميته ملي المپيک يادآوري کرد: کمک‌هاي ارزي نيز در سال 99 به فدراسيون‌ها انجام شد. کمک‌هاي غير مستقيم از جمله برگزاري مجامع فدراسيون‌ها در سالن فارسي، استفاده رايگان از خوابگاه، پذيرايي مجامع و خريد تجهيزات هم در کنار ساير  موارد بوده که کمک غير مستقيم کميته ملي المپيک محسوب مي‌شود.
کميته ملي المپيک در سال 99 با وجود شيوع کرونا نه تنها به تمام تعهدات خود نسبت به فدراسيون‌ها عمل کرد بلکه به صورت ميانگين 60 درصد نيز بيش از بودجه مصوب به فدراسيون‌ها پرداختي داشته است که اين ميزان‌پرداختي بيشترين ميزان پرداختي از سوي کميته ملي المپيک در اين سال‌ها بوده است.
گفتني است کمترين ميزان افزايش بودجه فدراسيون‌ها از سوي کميته ملي المپيک 130 درصد و بيشترين افزايش 300 درصد بوده است که مربوط به کشتي است.
کميته ملي المپيک در سال آينده 6 رويداد از جمله المپيک توکيو، المپيک زمستاني، بازي‌هاي داخل سالن، بازي‌هاي کشورهاي اسلامي، المپيک جوانان و بازي‌هاي ساحلي را در پيش دارد. مجموع هزينه اين اعزام‌ها در حدود يک ميليون و پانصد هزار دلار است که بخشي از  آن تامين شده است. در ديدار اخير سيدرضا صالحي‌اميري و نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور بحث تامين يک ميليون دلار ارز براي سال 1400 و حضور ورزش ايران در 6 رويداد پيش رو مطرح شد که نوبخت قول کمک 25 ميليارد توماني براي تامين اين ارز را داد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد