طرفداري/ انتصاب مجتبي خورشيدي به عنوان سرپرست تيم ملي واکنش هاي منفي بسياري را به دنبال داشت و باعث ورود مجلس به فوتبال شد اما وزارت ورزش تا اين لحظه از ورود به اين ماجرا خودداري کرده است.
در پي معرفي مجتبي خورشيدي به عنوان سرپرست تيم ملي، مردم و رسانه ها، کارشناسان و اهالي فوتبال و در ادامه نماينده هاي مجلس از شهاب عزيزي خادم انتقاد کردند و انتصاب يک چهره غير ملي براي يک منصب ملي را توهين به فوتبال ايران دانستند. حتي مهدي فروردين رييس فراکسيون مجلس اعلام کرد تلفني به رييس فدراسيون فوتبال تذکر داده است اما وزارت ورزش تلاش کرده خودش را از اين موضوع دور نگه دارد.
 در همين خصوص با يکي از مديران ارشد وزارتخانه ارتباط برقرار کرديم تا نظر وزير و وزارت ورزش و جوانان را درباره انتصاب هاي رييس فدراسيون فوتبال بدانيم. اين مدير به طرفداري گفت:
 نه شخص وزير، نه معاون ايشان و نه هيچ يک از مديران ارشد وزارتخانه هيچ گونه دخالتي در انتخاب هاي رييس فدراسيون فوتبال ندارند و اين انتصاب ها بدون نظر يا حتي مشورت و اطلاع وزارتخانه بوده است. حتي در يک مورد هم با وزارتخانه مشورت نشد که اگر مي شد شما مطمئن باشيد مخالفت مان را با پايين آمدن شان و جايگاه تيم ملي اعلام مي کرديم. ما هم از طريق سايت فدراسيون و رسانه ها متوجه شديم چه اتفاقي رخ داده است.
اين مدير همچنين به نکته جالبي اشاره کرد و گفت:
 طي دو روز گذشته برخي پيشکسوتان فوتبال با وزارت ورزش ارتباط گرفته و خواهان دخالت وزارتخانه در روند تصميم گيري هاي شهاب عزيزي خادم شدند اما به آنها هم گفتيم از لحاظ قانوني ما حق ورود به حوزه اداره فدراسيون فوتبال را نداريم و اين فدراسيون مستقل است. حتي يکي دو نفر از کارشناسان در پيام هايي که فرستادند تاکيد داشتند اشتباه کرديم که اين تصور را داشتيم مستقل بودن فدراسيون به نفع فوتبال مي شود و همان بهتر که يک نهادي بالاي دست و بالاي سر فدراسيون فوتبال باشد و اجازه ندهد با چنين انتصاب هايي حرمت فوتبال ايران و تيم ملي بشکند اما به اين دوستان هم گفتيم که از لحاظ قانوني ما نه به حوزه تصميم گيري و تصميم سازي فدراسيون ورود مي کنيم و نه دخالتي در اين فدراسيون داريم. ما هم نارضايتي مردم و رسانه ها و اهالي فوتبال به گوش مان خورده و از نگراني مردم مطلع هستيم. فقط مي توانيم اميدوار باشيم هيات رييسه فدراسيون فوتبال به شکل قانوني و مطابق اساسنامه روند اين انتصاب ها که باعث نارضايتي مردم شده و حتي باعث شده خيلي ها از مستقل بودن فوتبال پشيمان شوند را اصلاح کند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد