برترين ها/ زينب صحافي دختر پرسپوليسي که با جامه مبدل مردانه براي ديدن بازي‌هاي اين تيم به ورزشگاه‌ها مي‌رفت، در آستانه اخراج از ترکيه قرار گرفت.
زينب صحافي دختر پرسپوليسي که با جامه مبدل مردانه براي ديدن بازي‌هاي اين تيم به ورزشگاه‌ها مي‌رفت و مدتي بود به ترکيه پناهنده شده‌بود، به‌همراه ليلي فرجي، اسماعيل فتاحي و محمد پوراکبري کرماني؛ سه‌ پناهنده ايراني ديگر به‌اتهام شرکت در تجمع گروه‌هاي ترکيه عليه خروج اين کشور از پيمان منع خشونت عليه زنان، در آستانه اخراج از ترکيه به ايران قرار گرفته‌اند.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد