logo

دبیر هیئت فوتبال تهران: دوستان بدون اطلاع از قوانین ادعا می‌کنند

منبع
ميزان
بروزرسانی
دبیر هیئت فوتبال تهران: دوستان بدون اطلاع از قوانین ادعا می‌کنند

ميزان/ دبير هيئت فوتبال تهران گفت: متاسفانه دوستان از برخي قوانين اطلاعي ندارد و بدون آگاهي ادعا مي‌کنند.
عباس تيموري در گفت‌وگو با راديو ورزش درباره محروميت سه شاکي هيئت فوتبال در پرونده تخلف در ثبت قرارداد بازيکنان تيم‌هاي پايه استقلال اظهاراتي داشت که گزيده آن را در زير بخوانيد:
*اين محروميت هنوز قطعي نشده، زيرا در حکم آمده اين دوستان براي توضيحات بيشتر به کميته انضباطي دعوت شده‌اند. پيکان و دو باشگاه ديگر به ثبت قرارداد بازيکنان تيم‌هاي پايه استقلال اعتراض داشتند و اين بحث در کميته انضباطي مطرح شد و شکايت شان هم رد شد.
*آن‌ها حق دارند در کميته استيناف پيگير ادامه شکايت خود باشند. اکنون جامعه فوتبال ما نياز به آرامش دارد و اگر دوستان بخواهند با مصاحبه‌هاي احساسي شرايط فوتبال را از اين بدتر کنند منصفانه نيست. متاسفانه در مصاحبه‌هاي شان به ارکان اجرايي، کميته مسابقات و کميته انضباطي هيات فوتبال حمله و توهين کرده و افترا مي‌زنند.
*آمادگي پاسخگويي به دوستان را داريم. طبق مستنداتي راي صادر شده و براساس شرايطي که از آن دفاع مي‌کنيم باشگاه استقلال قرارداد بازيکنانش را ثبت کرده است. بايد رو در رو در کميته انضباطي، استيناف، ارکان قضايي و حقوقي هيات فوتبال بنشينيم و کميته مسابقات ما و دوستان ادله و اسناد خود را ارائه بدهند. بحث خاصي نداريم.
*نکته‌اي که دوستان روي آن تاکيد مي‌کنند اين است باشگاه استقلال در زمان بسته بودن پنجره‌اش قرارداد‌ها را ثبت کرده است. در آيين نامه مسابقات مان هرگونه ثبت و تاييد ثبت قرارداد‌ها را منوط به صدور مجوز کرده‌ايم و پنجره نقل و انتقالاتي براي تمام تيم‌ها در سامانه هيات فوتبال مفتوح است. استقلال، پيکان و تيم‌هاي ديگر مي‌توانند در زمان نقل و انتقالات وارد سامانه هيات فوتبال شده و قرارداد بازيکنان شان را ثبت کنند.

*باز بودن سامانه دليل دارد، زيرا تيم‌ها شروع به تست گيري مي‌کنند و بازيکنان دوست دارند تکليف‌شان مشخص شود. برخي مواقع شاهد سوء استفاده‌هايي از جانب باشگاه‌ها بوديم. برخي از آن‌ها از بازيکن تست گرفته و ۳-۲ ماه وي را نگه داشته‌اند، اما به هيچ وجه بازيکن را در سامانه ثبت نکرده‌اند. اين موضوع باعث از بين رفتن زمان نقل و انتقالات شده است. اين را به دوستان خاطرنشان مي‌کنيم که وارد شدن به سامانه ربطي به ثبت قرارداد بازيکنان ندارد.
*زماني ثبت قرارداد را به رسميت مي‌شناسيم که مجوز بازي صادر کنيم. چندين بار زمان نقل و انتقالات را تمديد کرديم. يکي از دلايل اين اتفاق اين است که طبق بند يک ماده ۱۱ آيين نامه ما درباره موارد پيش‌بيني نشده است. شرايط کرونايي که دامنگير جامعه و ورزش ما شده شامل اين بند مي‌شود. اين بيماري شرايط ما را به هم ريخت.
*سيامک رحيم پور و دوستان ديگر هم جايي حق دارند، زيرا تحت فشار هستند و شرايط آزاردهنده‌اي را در اين فصل مسابقات گذراندند. با توجه به اين بند آيين نامه براي کمک به تمام تيم‌ها چنين کاري انجام نداديم و اگر فقط مي‌خواستيم به استقلال کمک کنيم هيچ وقت قبل از باز شدن پنجره نقل و انتقالات اين باشگاه چنين کاري نمي‌کرديم. اجازه مي‌داديم هر زمان اين پنجره باز شود و در ادامه دو روز يا يک هفته بعد مي‌گفتيم اکنون که نقل و انتقالات اين باشگاه باز شده اتمام نقل و انتقالات به شروع مسابقات بچسبد.
*قبل از باز شدن پنجره اين آپشن را در آيين نامه خود گنجانديم و چنين بحثي را براي تمام تيم‌ها در نظر گرفتيم. مطالعه نکردن آيين نامه مشکل تيم‌ها و مديران باشگاه‌ها است نه هيات فوتبال. در همين آيين نامه گفتيم وقتي آن را در سايت هيات فوتبال منتشر مي‌کنيم اين کار به معني ابلاغ است.
*محروميت اين دوستان تعليقي است و پس از دريافت دعوت‌نامه‌ها به کميته انضباطي بيايند و توضيحات خود را ارائه بدهند. ارکان قضايي طبق اساسنامه هيات‌هاي استاني مستقل هستند. به عنوان دبير هيات دوست ندارم اين افراد محروم شوند، اما بايد مراقب صحبت کردن خود باشند. هرچه مي‌توانند انتقاد کنند، اما افترا نزنند. زيبا نيست بگويند جعل در آيين نامه اتفاق افتاده و اين آيين نامه دستکاري شده است.
*متاسفانه رحيم‌پور از برخي قوانين اطلاعي ندارد. ۸۴ روزي که ادعا مي‌کند درباره آيين نامه بين المللي نقل و انتقالات و مربوط به فيفا است. ليگ‌هاي ما آماتور است، اما تعداد روز‌هايي که رحيم پور براي نقل و انتقالات از آن صحبت مي‌کند براي ليگ‌هاي حرفه‌اي است. ما نمي‌گوييم بازيکن نمي‌تواند هر زمان خواست قراردادش را فسخ کند. مدت زمان نقل و انتقالات در ليگ‌هاي حرفه‌اي مطابق آيين نامه ابلاغي داخلي هيات‌هاي استاني است.
*با توجه به شرايط کرونايي ۵ آبان ۹۹ و به شکل دقيق ۲ ماه قبل از شروع مسابقات به دليل درخواست کميته مسابقات و تاييد من، رياست و اعضاي هيات رئيسه در آيين نامه تغييرات لازم را انجام داده و پس از آن رقابت‌هاي استان از ۲ دي شروع شد. يعني زمان زيادي از ابلاغ آيين نامه گذشته بود. سايت هيات فوتبال مجري ابلاغيه‌ها است.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره