فارس/ کميته اخلاق فدراسيون فوتبال از دعوت عليرضا منصوريان خبر داد.
به نقل از سايت رسمى فدراسيون فوتبال، طى نامه اى از سوى کميته اخلاق عليرضا منصوريان - سرمربى تيم آلومينيوم اراک روز چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠ ساعت ١٧:٣٠ جهت اداى پاره اى توضيحات به اين کميته دعوت شده است.
گفتنى است، در اين دعوتنامه به همراه داشتن اسناد و مدارک مورد ادعاى عليرضا منصوريان تأکيد شده است.
همچنين عدم حضور نامبرده مانع از برگزاري جلسه رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد