فارس/ رئيس کميته ملي المپيک گفت: دو بار اعتراض خود را در پذيرش کاروان کشورمان در فرودگاه توکيو به وزير ورزش ژاپن اعلام کردم که رسما عذرخواهي کرد.
سيد رضا صالحي اميري در حاشيه افتتاح نمايشگاه ايران زيبا در محل سفارت ايران درباره محور مذاکرات با وزير علوم و فرهنگ و ورزش ژاپن گفت: اين ديدار با حضور وزير ورزش و جوانان برگزار و توافق شد تا همکاري تداوم يابد. اين همکاري ها در تبادل تيم ها، برپايي اردوهاي مشترک و آنچه که به افزايش اين روابط کمک مي کند صورت مي گيرد که با استقبال هيوگيدا روبرو شد.
رييس کميته ملي المپيک اضافه کرد: در آينده نزديک تلاش داريم روابط ورزشي و ديپلماسي ورزشي را تقويت کنيم البته در اين ديدار قرار بود رييس المپيک ژاپن حضور يابد که به دليل درگيري هاي پيرامون المپيک نتوانست بيايد و عذرخواهي کرد قرار است ديدار در چند روز آينده برگزار شود.
وي تاکيد کرد: در اين ديدار و دو خلال مذاکره ٢ بار اعتراض خود را در پذيرش کاروان در فرودگاه توکيو به وزير ورزش ژاپن اعلام کردم که رسما عذرخواهي کرد و آن را ناشي از بحث پروتکل بهداشتي در شرايط کرونا بيان کرد.
صالحي اميري ادامه داد: البته ما قانع نشديم و گفتيم نظمي که ما از ژاپن سراغ داشتيم در فرودگاه نارينا نديدم و مجدد عذرخواهي کرد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد